REZYDENCJA WARSZAWSKA

Oferujemy powierzchnie do wynajęcia

Piastów01

Piastów, ul. Warszawska 43

 • Powierzchnia: 3698 m2
 • Planowane otwarcie: 2/3 Q 2016
 • Inwestor: LW Development

 

 • lokalizacja w najgęściej zaludnionej gminie Mazowsza
 • Duży potencjał handlowy miejsca
 • Powierzchnie do wynajęcia znajdują się w usługowej części obiektu, który realizowany jest w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 43.
 • Szczegóły dotyczące inwestycji znajdują się na stronie: www.rezydencjawarszawska.pl
 • Piastów (23.000 mieszkańców) jest najgęściej zaludnioną gminą na Mazowszu w przeliczeniu na 1 km2.
 • Inwestycja LW Development,  realizatora projektu, znajduje się w centrum miasta, bezpośrednio przy głównym rondzie, na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, która wiedzie do największych skupisk bloków wielorodzinnych oraz  ul. Warszawskiej i przedłużenia ul. Prymasa Tysiąclecia, które kierują  wprost do dworca PKP znajdującego się 200 m od ronda.
 • Inwestycja jest na ukończeniu a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest planowane na przełom II i III kwartału 2016 roku.
 • Część usługowa (parter z pasażem wewnętrznym) ma powierzchnię 3.698 m2. W obiekcie będzie znajdował się supermarket spożywczy jednej z wiodących sieci spożywczych z salą sprzedaży około 900 m2, wiodąca sieć drogerii, apteka, gastronomia i inne, mniejsze punkty handlowo-usługowe.
 • Obecnie inwestor dysponuje  dwiema wolnymi powierzchniami: oznaczoną na załączonym PZT symbolem A1 - 533 m2, z opcją dosunięcia do niej powierzchni E1 i E2 i powiększenia do około 633 m2. oraz oznaczoną symbolem C1 o powierzchni 468 m2.